CONFECTIONERY

Home CONFECTIONERY

Showing all 27 results

 • Ajishino Ayame
  Bánh Nhật Ajishino Ayame

  $13.00

 • Ajishino Botan
  Bánh Nhật Ajishino Botan

  $25.00

 • Ajishino Sakura
  Bánh Nhật Ajishino Sakura

  $7.00

 • Akai Bohshi (blue)
  Bánh Akai Bohshi

  $6.00

 • Akai Bohshi (orange)
  Bánh Akai Bohshi

  $32.00

 • Akai Bohshi (pink)
  Bánh Akai Bohshi

  $40.00

 • Hazumino Matcha
  Bánh Nhật Hazumino Matcha

  $7.00

 • Ito En Oi Ocha Genmaicha
  Trà Xanh Gạo Lứt

  $6.00

 • Ito En Oi Ocha Green Tea
  Trà Xanh Túi Lọc

  $6.00

 • Ito En Oi Ocha Hojicha
  Trà Rang Hojicha

  $6.00

 • Ito En Sarasara Ryokucha
  Trà Xanh Ryokucha

  $24.00

 • Kukkia Green Tea
  Bánh Nhật Kukkia Trà xanh

  $7.00

 • Kukkia Milk Chocolate
  Bánh Nhật Kukkia Cà Phê Sữa

  $7.00

 • Matcha Green Tea Ginger
  Trà Xanh Matcha Mùi Gần

  $7.00

 • Matcha Green Tea Jasmine
  Trà Xanh Matcha Hoa Nhài

  $7.00

 • Matcha Green Tea Traditional
  Trà Xanh Matcha truyền thống

  $7.00

 • Moegino Moe
  Bánh Nhật Moegino Moe

  $7.00

 • Tivon Tivoli – Moegino Ai
  Bánh Nhật Moegino Ai

  $30.00

 • Tivon Tivoli – Moegino Shion
  Bánh Nhật Moegino Shion

  $35.00

 • ITO EN Matcha Green Tea Powder
  Bột Trà Xanh Matcha ITO EN

  $45.00

 • Maccha Green Tea Powder
  Bột Trà Xanh Maccha

  $10.00

 • Yamamoto Kanpo Genpi Cha
  Trà Giảm Cân

  $16.00

 • Tea Filter Paper
  Túi Giấy Lọc trà

  $3.00

 • Dokudami Herbal Tea 18bags
  Trà Thải Độc 6 Loại Thảo Mộc 18gói

  $9.00

 • Barley Tea
  Trà Lúa Mạch

  $8.00

 • Iyemon Matcha Blend Genmaicha
  Trà Xanh Gạo Lứt

  $10.00

 • Meji Roasted Barley Tea
  Trà Lúa Mạch

  $7.00

error: Content is protected !!