FROZEN PRODUCT

Home FROZEN PRODUCT

Showing all 9 results

 • Escolar White Tuna
  Cá Ngừ Trắng

  $20.00

 • Hamachi Yellow Tail Loin
  Cá đuôi Vàng

  $18.00

 • Ikura Salmon Caviar
  Trứng Cá Hồi

  $19.99

 • Marui Nama Wasabi 800g
  Tương ăn Cá Sống

  $45.00

 • Ootoro Fatty Tuna Belly
  Cá Ngừ Mỡ Cá Ootoro

  $45.00

 • Seaweed Wakame
  Salad Rong Biển

  $8.00

 • Smoked Salmon
  Cá Hồi Xông Khói

  $26.00

 • Soft Shell Crabs
  Cua Mềm

  $25.00

 • Yellowtail Collar
  Mang Cá đuôi Vàng

  $8.00

error: Content is protected !!